Znajdź nas na Facebooku
Kursy językowe
z 87% dofinansowania z UE
Dowiedz się więcej
lub zadzwoń:
+48 512 993 747

Reklamacja

W trosce o wysoką jakość naszych usług w celu spełnienia oczekiwań klientów McGregor Language Schools wprowadził możliwość składania reklamacji w przypadkach realizacji usług niezgodnie z podjętymi zobowiązaniami
 

REKLAMACJE rok szkolnym 2017-2018 

1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
a) niedotrzymania z winy McGregor Langauge Schools określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@mcgregor.home.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie McGregor Language Schools.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. McGregor Language Schools w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

5. Brak ustosunkowania się Szkoły we wskazanym powyżej terminie poczytuje się za uznanie roszczenia.

 

McGregor Language Schools
Myślenice

ul. Jagiełły 2
32-400 Myślenice
+12 372 28 95
office.myslenice@mcgregor.home.pl
pn-pt:
8:00 - 21:00
sob.:
8:00 - 16:00

McGregor Language Schools
Limanowa

ul. Kościuszki 15
34-600 Limanowa
+18 337 57 73
office.limanowa@mcgregor.home.pl
pn-pt:
8:00 - 20:00

McGregor Language Schools
Wadowice

ul. Piaskowa 2/1
34-100 Wadowice
791 492 307
wadowice@mcgregor.home.pl
pn. śr. pt
10:30 - 20:00
wt. czw.:
10:30 - 15:30; 18:30 - 20:00
sob.:
8:30 - 15:00

McGregor Language Schools
Biuro Projektów Funduszy Europejskich

.
512 993 747
szkolenia@mcgregor.home.pl
 
pn-pt:
8:00 - 16:00